Naši partneři

Nakladatelstvi PUTUJME.cz vydává brožury o hradech a zámcích, pohlednice s rekonstrukcemi historických objektů a další materiály. Jednou z prvních publikací, když toto nakladatelství začínalo, byla právě brožura o hradu Starý Jičín.

Všem výše uvedeným partnerům a přátelům hradu děkujeme za spolupráci a ochotu.
Dále děkujeme za spolupráci a ochotu jmenovitě panu starostovi Hrnčířovi, panu místostarostovi Klimparovi, panu Milanu Segeťovi - tesař a sádrokartonář ze Starého Jičína - Vlčnova, panu Ladislavu Jurošovi ze Starého Jičína, motorestu Starý Jičín a samozřejmě velký dík patří manželům Demovým ze Starojické Lhoty a paní učitelce Ladě Ocáskové ze ZŠ Starý Jičín za velikou ochotu kdykoliv pomoci při organizaci akcí.