Naši partneři

Nakladatelstvi PUTUJME.cz vydává brožury o hradech a zámcích, pohlednice s rekonstrukcemi historických objektů a další materiály. Jednou z prvních publikací, když toto nakladatelství začínalo, byla právě brožura o hradu Starý Jičín.

Všem výše uvedeným přátelům hradu děkujeme za spolupráci a ochotu. Dále děkujeme za spolupráci a ochotu přátelům hradu, jmenovitě panu starostovi Hrnčířovi, panu místostarostovi Klimparovi, paní Lucii Augustinkové, panu Milanu Segeťovi - tesařa sádrokartonář ze Starého Jičína - Vlčnova, panu Ladislavu Jurošovi ze Starého Jičína, panu Pavlu Štramberskému ( montáže interierových dveří ) ze Starého Jičína - Vlčnova. Dále děkujeme za podporu Motorestu Starý Jičín, panu Lacinovi - penzion Starojická Pizza, panu Jiřímu Černochu - prodejna naábytku Nový Jičín, panu Pavlu Němcovi - servis hasicí techniky ze Starého Jičína - Vlčnova a samozřejmě velký dík patří manželům Demovým ze Starojické Lhoty za velikou ochotu kdykoliv pomoci při organizaci akcí.