Vážené paní ředitelky a učitelky MŠ,

Na školní výlety ve školním roce 2024 budeme mít pro Vaše děti znovu připraveny
2 varianty oblíbených programů

1. - Hledání hradního pokladu
Děti si v tomto programu zahrají podle staré pověsti na hledače pokladu, kdy si na několika stanovištích zasoutěží, splní dané úkoly, až se dostanou ke klíči od pokladu. Tímto klíčem poté odemknou nalezenou truhlici s pokladem, který si společně odnesou z hradu do školky a poté domů. Poklad, který děti po splnění úkolů na stanovištích objeví v tajemné truhlici je plný  drahokamů, zlaťáčků, nějakých sladkostí atd. V truhlici je pro děti připravena i brožura s pověstmi o hradu. Tuto brožuru si učitelky odváží sebou do školky a mohou z ní dětem následně (třeba v autobuse cestou domů) předčítat hradní pověsti. Děti soutěží v doprovodu kastelána, oděného do dobového kostýmu. Část soutěžních stanovišť se nachází na nádvoří hradu a konec putování za pokladem je ve strážní věži. Program je proto možno uskutečnit i za deště.
Délka tohoto programu je přibližně 40 - 45 minut. (podle toho, jak se bude dětem dařit plnit připravené úkoly. Úkoly jsou jednoduché, přizpůsobené věku dětí).
Stále se držíme zásady, že na jedno dopoledne objednáváme jen jeden výlet, takže hrad mají děti z objednaného výletu celé dopoledne pouze pro sebe.
Tento program si můžete objednat  v měsících květen-červen a to od pondělí do pátku v kterýkoliv den.
Zavírací den v pondělí neplatí pro objednané školní výlety.
Cena programuje 150,- Kč na dítě, pedagogický doprovod včetně řidiče -- zdarma.

2. - Pokud by jste hledali levnější variantu, pak pro vás máme tuto nabídku:
Prohlídka strážní věže v doprovodu kastelána, oděného v dobovém kostýmu. Děti si vyslechnou veselé vyprávění o historii hradu a mnoho zajímavého o hradních bytostech a strašidlech ( o bílé paní, čertovi na hradě, loupežnících bydlících v jeskyni pod hradem ). Tato prohlídka má několik zastavení. Začíná na nádvoří hradu a končí ve strážní věži. Na každém zastavení je dětem vyprávěna nová historka, či pověst o hradu. Program je snadno pochopitelný i pro nejmenší děti MŠ,

je však vhodný též pro děti I. stupně ZŠ.
Dle věku dětí je přizpůsobeno vyprávění o hradu...

Stále se držíme zásady, že na jedno dopoledne objednáváme jen jeden výlet, takže hrad mají děti z objednaného výletu celé dopoledne pouze pro sebe.
Tento program si můžete objednat  v měsících květen-červen a od pondělí do pátku v kterýkoliv den. Zavírací den v pondělí neplatí pro objednané školní výlety.
Délka programu je cca 45 minut.
Cena tohoto programu je 75,-Kč na dítě, pedagogický doprovod včetně řidiče --  zdarma.

Děti, které budou po prázdninách odcházet do školy mohou být na hradě pasovány na školáka a strážce hradu Starý Jičín. Při tomto aktu sedí každé dítě zvlášť v královském křesle, má přes rameno slavnostní šerpu a je pasováno mečem pana kastelána. Poté dostává slavnostní "Pasovací listinu" se svým jménem a termínem pasování a nakonec všechny pasované děti skládají společně slib školáka. Tento akt je velmi emotivní a oblíbený.
Cena pasování, včetně slavnostní listiny je 50,-Kč za dítě.

Po každém z výše uvedených programů si mohou děti přímo na hradním nádvoří opékat na připraveném ohništi svého buřtíka.
Buřty si můžete přivézt, nebo je pro vás můžeme zajistit.  Za několik let pořádání těchto výletů máme vyzkoušeny skvělé špakáčky od výrobce z Hustopeč nad Bečvou.
Opékání buřtů je však potřeba dohodnout předem s kastelánem.
Cena za opékání buřtů po programu:

1)       Pokud si přivezete vlastní buřty a chleba, je cena za opékání 30,-Kč/dítě (poskytnutí dřeva, kovového koše na oheň, opékacích tyček, hořčice/kečup, papírový tácek a ubrousek, rozdělání ohně a  úklid ohniště)
2)       Jestliže chcete, abychom dětem zajistili kvalitní špekáčky z rodinného řeznictví a kvalitní chleba z pekárny pod hradem, tak prosím počítejte s celkovou cenou za opékání 65,-Kč. 
Vzhledem k nepředvídatelné ceně vstupních materiálů v období školních výletů, berte výše uvedené ceny pouze jako orientační. Věříme však, že je už nebudeme muset upravovat směrem nahoru.
 

Vyberte si některou z nabízených variant a objednejte telefonicky u  pana kastelána
Arnošta Pokorného na tel. 602 320 577, nebo mailem na hradstaryjicin@email.cz

Do mailu prosím VŽDY uveďte telefonní kontakt.