Vážené paní učitelky MŠ,

Program školních výletů pro MŠ v roce 2019 zde zveřejníme na konci měsíce ledna.