Vážené paní ředitelky a učitelky MŠ,

Na školní výlety ve školním roce 2021 jsme pro vaše děti znovu připravili
2 varianty programu:

1. - Hledání hradního pokladu
Děti si v tomto programu zahrají podle staré pověsti na hledače pokladu, kdy si na několika stanovištích zasoutěží, splní dané úkoly až se dostanou ke klíči od pokladu. Tímto klíčem poté odemknou nalezenou truhlici s pokladem, který si společně odnesou z hradu do školky a poté domů.Součástí pokladu je mimo drahokamů, medailí, zlatých mincí, lízátek atd. ještě i brožura s pověstmi o hradu. Tuto brožuru si učitelky odváží sebou do školky a mohou z ní dětem následně (třeba v autobuse cestou domů) předčítat hradní pověsti. Děti soutěží v doprovodu kastelána v dobovém kostýmu. Část soutěžních stanovišť se nachází na nádvoří hradu a konec putování za pokladem je ve strážní věži. Program je proto možno uskutečnit i za deště.
Délka tohoto programu je přibližně 30 - 45 minut. (podle toho, jak se bude dětem dařit plnit připravené úkoly. Úkoly jsou jednoduché, přizpůsobené věku dětí).
Stále se držíme zásady, že na jedno dopoledne objednáváme jen jeden výlet, takže hrad mají děti z objednaného výletu celé dopoledne pouze pro sebe.
Tento program si můžete objednat  v měsících květen-červen a to od pondělí do pátku v kterýkoliv den.

Cena je 80,-Kč na dítě, pedagogický doprovod včetně řidiče je zdarma.

2. - Pokud by jste hledali levnější variantu, pak pro vás máme tuto nabídku:
Prohlídka strážní věže v doprovodu kastelána, oděného v dobovém kostýmu. Děti si vyslechnou veselé vyprávění o historii hradu a mnoho zajímavého o hradních bytostech a strašidlech ( o bílé paní, čertovi na hradě, loupežnících bydlících v jeskyni pod hradem ). Tato prohlídka má několik zastavení. Začíná na nádvoří hradu a končí ve strážní věži. Na každém zastavení je dětem vyprávěna nová historka, či pověst o hradu. Program je snadno pochopitelný i pro nejmenší děti MŠ.
Stále se držíme zásady, že na jedno dopoledne objednáváme jen jeden výlet, takže hrad mají děti z objednaného výletu celé dopoledne pouze pro sebe.
Tento program si můžete objednat  v měsících květen-červen a od pondělí do pátku v kterýkoliv den.
Délka programu je cca 35 minut.
Cena tohoto programu je 50 Kč,- na dítě, pedagogický doprovod včetně řidiče je zdarma.

Děti, které budou po prázdninách odcházet do školy mohou být na hradě pasovány na školáka a strážce hradu Starý Jičín. Při tomto aktu sedí každé dítě zvlášť v královském křesle, má přes rameno slavnostní šerpu a je pasováno mečem pana kastelána. Poté dostává slavnostní "Pasovací listinu" se svým jménem a termínem pasování a nakonec všechny pasované děti skládají společně slib školáka. Tento akt je velmi emotivní a oblíbený.
Cena pasování, včetně slavnostní listiny je 30,-Kč za dítě.

Po každém z výše uvedených programů si mohou děti přímo na hradním nádvoří opékat na připraveném ohništi svého buřtíka.
Buřty si můžete přivézt, nebo je pro vás můžeme zajistit z rodinného řeznictví.
Opékání buřtů je však potřeba dohodnout předem s kastelánem.
Cena za opékání buřtů po programu:

1)       Pokud si přivezete vlastní buřty a chleba, je cena za opékání 20,-Kč/dítě (poskytnutí dřeva, kovového koše na oheň, opékacích tyček, hořčice/kečup, papírový tácek a ubrousek, rozdělání ohně a  úklid ohniště)
2)       Jestliže chcete, abychom dětem zajistili kvalitní škekáčky z rodinného řeznictví a kvalitní chleba, tak prosím počítejte s celkovou cenou za opékání 40,-Kč na dítě, což je 20,-Kč za buřta a chleba a 20,-Kč uvedených v bodu 1.
 

Vyberte si některou z nabízených variant a objednejte telefonicky u  pana kastelána Arnošta Pokorného na tel. 602 320 577, nebo mailem na hradstaryjicin@email.cz
Do mailu prosím VŽDY uveďte telefonní kontakt.