Zajímavosti v okolí hradu

Při návštěvě hradu můžete zdarma zaparkovat na parkovišti  " u bývalého obecního úřadu " a krytým dřevěným schodištěm, vystoupat až k         Římsko-katolickému kostelu zasvěcenému sv. Václavovi, patronu země.
Budova kostela je tvořena jednolodním objektem s polygonálně zakončeným neustoupeným presbytářem. K presbyteriu přiléhá drobná kaple, hrobka Deymů ze Stříteže, majitelů zdejšího panství. Západnímu vstupnímu průčelí dominuje vysoká, před samotnou hmotu kostela vystupující průchozí věž na čtvercovém půdoryse. Zvonové patro je od zbylé hmoty věže odděleno římsou. Věž je ukončena renesanční atikou. Vstupní barokní portál je ozdoben znakem Zenů z Dannhausenu.

Od kostela Vás cesta povede až nahoru k hradu.


Kamenný pranýř stojící u silnice od Nového Jičína. Na hladkém dříku je dodnes zachované železné oko sloužící v minulosti pro uchycení řetězu. Tento sloup (lidově také zvaný popravčí sloup) je připomínkou nižšího hrdelního práva Starého Jičína, které mu náleželo od 14. století do r. 1729 (bylo přiděleno Novému Jičínu). Představitelem práva v obci býval rychtář, osoba žalobní. Na něho se směl každý obrátit a on ho musel vyslechnout. Malé věci jako křiky, hádky, soudil rychtář sám. Větší věci jako loupeže, krádeže, vraždy, manželské nevěry, spojení se zlými duchy soudil purkmistr s konšely za účasti rychtáře, který vedl soudní knihu. Obviněného vyslýchali pomocí práva útrpného. Když se nechtěl přiznat, napínali ho na oko, na skřipec a lámali mu kosti.


Arenda – lat. nájem či druh nájmu, při kterém se pozemek nejen užívá, ale berou se z něj i požitky na základě vynaložené práce arendátora). Arenda byla postavena v roce 1726 jako sýpka a byty ředitele velkostatku a jeho podřízených. V roce 1875 byla upravena na panské obydlí. Od poloviny 20. století slouží zemědělským účelům a chátrá Ve sklepení Arendy ještě před požárem se nacházely nástroje útrpného práva, jako španělská bota, skřipec a svěrák na lámání holeních kostí.

Milí přátelé,
nacházíte se na oficiálních webových stránkách hradu Starý Jičín, který spolupracuje s  www.regiontourist.cz

Zde je pro vás několik tipů na výlety v našem regionu, případně si můžete vybrat tip na výlet kdekoliv v naší krásné zemi.