Vážení pedagogové,

       Pro letošní čas školních výletů jsme připravili speciální program
NOC NA STRAŠIDELNÉM HRADĚ STARÝ JIČÍN
.

Co vás na hradě čeká?

Opékání buřtů, střelba z luku, kuše, nebo vzduchovky (dle věku dětí a dohody s nimi), večerní prohlídka hradu s loučemi a vyprávěním o historii hradu, strašidelné historky nejen o hradu Starojickém a nakonec přenocování v hradní věži.

Pro přenocování je potřeba vlastní spacák nebo deka a podložka na spaní.
Celý večer a noc je samozřejmě pod vedením a za přítomnosti kastelána.

Tento program je vhodný pro děti 2. - 9. třídy. Náplň večera přizpůsobujeme věku dětí.

  Cena tohoto nočního pobytu na hradě je 190,- Kč na žáka. Pro objednání tohoto výletu je nutno volat kastelánovi  602 320 577 a dohodnout podrobnosti, aby se pobyt žáků na hradě nekřížil s jinou akcí, či školním výletem.

Ráno, aby děti z hradu neodcházely bez snídaně, umíme pro ně zajistit :
Hrnec horkého čaje, který budou děti pít z vlastních, nebo námi dodaných jednorázových hrnečků. Tento ranní čaj je zahrnut v ceně. K čaji dětem můžeme  v místní pekárně objednat sladké pečivo
(koblihy, nebo domácí buchty). Pečivo dětem ráno přivezeme z pekárny čerstvé. Cena pečiva je dána cenou v pekárně - dle výběru.