Viktor Fiala 

  Společnost historického jezdectví Kvintána často zpestřuje kulturní program hradu    svým vystoupením.


  Občanské sdružení Bludička 

  Přátelé z O.S. Bludička nám občas pomáhají při realizaci kulturních akcí.